ตั้งนั่งร้านเหล็ก ธนาคารเกียรตินาคิน

ตั้งนั่งร้านเหล็ก-ธนาคารเกียรตินาคิน​
ให้เช่านั่งร้านเหล็ก-ธนาคารเกียรตินาคิน